:: เมนูหลัก ::
หน้าแรก สภ. ขาณุฯ
ประวัติ สภ.ขาณุฯ
ประวัติ อำเภอขาณุฯ
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้าง / แผนงาน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรมตำรวจ
เวบบอร์ด

เว็บลิงค์

 

 
พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขันธบุญ
ผกก.สภ.ขาณุวรลักษบุรี 

พ.ต.ท.ประจวบ กลิ่นสวัสดิ์
รอง ผกก.ปป.สภ.ขาณุฯ

พ.ต.ท.ถวัลย์ หาไชย
รอง ผกก.สส.สภ.ขาณุฯ

 

พ.ต.ท.ชยกร ปานพรหม
สวป.สภ.ขาณุฯ

พ.ต.ท.วีรเมศว์ สุธีกุล
สวป.สภ.ขาณุฯ

พ.ต.ท.พรพิษณุ  หมื่นหาญชุมพล
สว.สส.สภ.ขาณุฯ

พ.ต.ท.ปพน โสพัฒน์
สว.อก.สภ.ขาณูฯ

 

 

สภ.ขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ 055-779200 แฟกซ์ 055-779200
ติดต่อ จนท.สารสนเทศ 08-75715825
e-MAIL : PHETploy230@hotmaiL.Com